140 jaar marine ervaring

De Koninklijke Marine

Trotse hoofdleverancier van de Koninklijke Marine sinds 1879

Damen & De Koninklijke Marine

Het Ministerie van Defensie en De Koninklijke Marine (KM) zijn al negen scheepsgeneraties lang de ‘launching customer’ voor Damen Naval. Als moderne marine in de NAVO en EU daagt de KM Damen continu uit tot het verder verbeteren van de operationele capaciteiten van de meest complexe scheepssystemen zoals fregatten, amfibische-, ondersteunings- en patrouilleschepen. Dit doet zij met goede redenen: de bescherming van de nationale belangen wereldwijd en het bieden van veiligheid en gevechtskracht op en vanuit zee. Dat is van levensbelang voor maritiem Nederland, maar óók Europa en de NAVO van levensbelang.

Innovatie: duurzaamheid en export

Wij ontwerpen onze schepen met geavanceerde technologieën, vaak van Nederlands ontwerp. Dankzij de nauwe samenwerking tussen Defensie, de Nederlandse scheepsbouwindustrie en maritieme onderzoeksinstituten staat de Koninklijke Marine met onze schepen vooraan en levert de Nederlandse marinebouw óók aan partnermarines. Defensie heeft innovatie gebracht naar Damen en omgekeerd brengt Damen innovatie naar de Defensie. Steeds meer van die innovatie draagt bij aan duurzamere en efficiëntere marineschepen én een betere bescherming van ons grootse en belangrijkste ecosysteem: de oceanen. Via de export vloeit deze innovatie door naar andere marines over de hele wereld.

Klaar om onze bijdrage te leveren

In een snel veranderende wereld moeten we onze marine van nieuwe schepen en scheepssystemen voorzien. Schepen die klaar zijn om in de hedendaagse maritieme wereld met al haar dreigingen te opereren. Onder uitdagende veiligheidsomstandigheden staat de Koninklijke Marine voor de vervanging van een groot deel van haar vloot: nieuwe ASW-fregatten voor de Nederlandse en Belgische Marine, nieuwe Nederlandse onderzeeboten die de befaamde Walrus-klasse gaan vervangen en een vloot aan vloot nieuwe, duurzame hulpvaartuigen. Damen is klaar om haar rol op te pakken bij de vervanging van deze nieuwe schepen en onderzeeboten en daarbij de Nederlandse marinebouwindustrie en onderzoeksinstituten uitgebreid/intensief te betrekken. Dit verzekert een goede besteding van het Nederlands belastinggeld en een belangrijke impuls voor de innovatie en kennis van de Nederlandse marinebouw.

Anti Submarine Warfare Frigate

Combat Support Ship

Onderzeeboten

Ons nieuws

Interested in a conversation?

Contact Damen Naval and get in touch with the experts in field