17. September 2019

Damen schepen helpen in de Bahama’s

Terwijl de volledige impact van de ramp in de Bahama’s in de afgelopen weken duidelijk is geworden was  het hoopgevend te zien hoe snel er hulp onderweg was. Toevalligerwijs is hier een groot aantal Damen schepen bij betrokken.

Interested in a conversation?

Contact Damen Naval and get in touch with the experts in field