30 Apr 2021

Damen order book doubled

Damen Shipyards Group's order book reached a company record.

Ben Littler
5 MIN

English version:

DAMEN ORDER BOOK DOUBLED

Damen Shipyards Group's order book reached a company record of 8 billion euro at year-end 2020. The orders acquired included the construction of four F-126 frigates for the German Navy, an order for 40 LNG-powered inland vessels, and the design and construction of the largest superyacht (120 metres) ever made in the Netherlands.

The fact that the order book more than doubled relative to year-end 2019 (3.7 billion euro) means that the prospects for the longer term are good. In the shorter term, developments associated with COVID-19 will continue to generate considerable uncertainty. The company can cope because of its comfortable liquidity position. In 2020, the repair division and the business-to-business newbuild divisions in particular had to contend with worldwide client reluctance to order new ships due to the pandemic. This factor, in addition to the temporary closure of yards in France, Singapore, Curaçao and South Africa imposed by the national governments and the other consequences of the virus (travel restrictions, delivery delays), meant that the operating result excluding non-recurring items declined slightly from a loss of 23.4 million euro in 2019 to 43 million euro last year. On the other hand, EBITDA was positive at the end of the first quarter of 2021.

Impact pandemic

“COVID-19 has had a significant impact on our company”, says Arnout Damen. “Our first priority is, and always has been, the health and safety of our employees. Even so, and despite our best efforts, the pandemic has inflicted health problems and human suffering, and we regret to report the loss of three of our employees to the virus.”

According to the CEO it has not stopped Damen from pursuing its strategy to improve the risk profile, and continuing to focus on standardisation and serial construction, while developing into the world's leading 'green' and 'connected' shipbuilder. “Last year's delivery of, for example, five electrically powered water buses for Arriva in Copenhagen and two hybrid ‘Road Ferries’ for BC Ferries in Canada underline this.” In total, Damen delivered 143 newbuild ships in 2020 and some 1,300 repair and conversion orders were carried out, amounting to a production volume of 2 billion euro.

De-risking

De-risking included the accelerated settlement of two contracts from the past. In 2020, this led to significant one-off losses, but it eliminated uncertainties for the group and precluded possible larger losses in the future. The impact of COVID-19, the one-off costs for contract terminations and other write-downs meant that the net result was 161.5 million euro negative. This is an improvement on 2019 (287 million euro negative) but nevertheless a disappointing result.

However, the group's financial position is still solid, as evidenced by the facts that no additional financing was required and Damen did not avail itself of financial support measures from government, except for a limited entitlement under the Dutch NOW scheme. In addition, the debt position has been significantly reduced, mainly because of working capital measurements.

Dutch version:

VERDUBBELING ORDERPORTEFEUILLE DAMEN

De orderportefeuille van Damen Shipyards Group was eind 2020 opgelopen tot een bedrijfsrecord van 8 miljard euro. Tot de opdrachten die de grootste scheepsbouwer van Nederland mocht bijschrijven, zijn de bouw van vier F-126 fregatten voor de Duitse marine, een order voor 40 LNG-aangedreven binnenvaartschepen en het ontwerp en de constructie van het grootste superjacht (120 meter) ooit in Nederland gemaakt.

De meer dan verdubbeling van de orderportefeuille ten opzichte van eind 2019 (3,7 miljard euro), biedt goede vooruitzichten voor de langere termijn. Op kortere termijn blijven de ontwikkelingen ten aanzien van COVID-19 nog veel onzekerheid met zich meebrengen; die het bedrijf dankzij voldoende liquiditeitsruimte kan opvangen. In 2020 hadden met name de reparatiedivisie en de business-to-business nieuwbouwdivisies te kampen met terughoudendheid van opdrachtgevers wereldwijd door de pandemie. Dit geteld bij de, van overheidswege, opgelegde tijdelijke sluiting van werven in Frankrijk, Singapore, Curaçao en Zuid-Afrika en de andere consequenties van het virus (reisbeperkingen, vertraging toeleveranties), maken dat het operationele resultaat exclusief eenmalige effecten iets terugliep. Van 23,4 miljoen verlies in 2019 naar 43 miljoen afgelopen jaar. Daarentegen werd het eerste kwartaal van 2021 met een positief EBITDA afgesloten.

Impact pandemie

“COVID-19 betekende een forse impact voor ons bedrijf”, licht Arnout Damen toe. “De pandemie zorgde voor veel menselijk leed. We betreuren zelf ook het verlies van drie medewerkers aan de gevolgen van het virus.”

Volgens de CEO heeft het Damen economisch gezien echter niet weerhouden om door te pakken met de strategie om het risicoprofiel te verbeteren, te blijven focussen op standaardisatie en seriebouw en tegelijkertijd uit te groeien tot de meest toonaangevende ‘green’ en ‘connected’ scheepsbouwer ter wereld. “De oplevering vorig jaar van bijvoorbeeld vijf elektrisch aangedreven waterbussen voor Arriva in Kopenhagen en twee hybride ‘Road Ferries’ voor BC Ferries in Canada onderstrepen dat.” In totaal leverde Damen in 2020 143 nieuwbouw schepen op en werden er zo’n 1.300 reparatie- en conversieopdrachten uitgevoerd; goed voor een productievolume van 2 miljard euro.

Beter risicoprofiel

Onderdeel van de verlaging van het risicoprofiel was het versneld afwikkelen van een tweetal slepende contracten uit het verleden. Dit leidde in 2020 tot flinke, eenmalige verliesposten, maar verbetert de positie van het concern voor de toekomst. Het netto bedrijfsresultaat eindigde door de COVID-19 impact, die eenmalige kosten voor contractbeëindigingen en andere afwaarderingen op 161,5 miljoen euro negatief. Dit is een verbetering ten opzichte van 2019 (287 miljoen euro verlies), maar desalniettemin een teleurstellend eindresultaat.

De nog steeds goede vermogenspositie van het concern blijkt wel uit het feit dat geen aanvullende financiering nodig is geweest en Damen, behalve een beperkte aanspraak op de NOW-regeling, geen gebruik heeft gemaakt van financiële steunmaatregelen van overheden. Bovendien is de schuldpositie significant omlaag gebracht, dankzij maatregelen op het gebied van werkkapitaal.