14 Apr 2021

Damen Shiprepair Amsterdam readies HNLMS Evertsen for voyage to Japan

DSAm hands HNLMS Evertsen back to the Royal Netherlands Navy.

Ben Littler
4 MIN

After a six-week period of maintenance, Damen Shiprepair Amsterdam has this week handed the HNLMS Evertsen back to the Royal Netherlands Navy. The shipyard worked hard – together with its Dutch suppliers – to prepare the Air Defence and Command frigate for deployment on, among other things, the voyage of nearly 40,000 kilometres that she will soon be making to Japan together with the UK Carrier Strike Group.

HNLMS Evertsen is one of the four air defence and command frigates (LCF) of the De Zeven Provinciën class. Under the leadership of Damen Naval in Vlissingen, these advanced LCF frigates were built between 1998 and 2005 by the Dutch maritime industry. At the time, more than 80 percent of the production value was accounted for by Damen's Dutch maritime suppliers, mostly SMEs, which underlines the self-creative capabilities of this sector.

The maintenance works were carried out between 1 March and 13 April on behalf of the Royal Netherlands Navy’s Naval Maintenance and Sustainment Agency (DMI). These activities also engaged various Dutch companies such as Braspenning Coatings from Amsterdam, installation company FMJ NW from Amsterdam, ARP Valve Repair from Middelburg, BUKO Algeco (Beverwijk) and RBC Safety from Rotterdam. The maintenance of the propeller shafts was carried out by Damen Shiprepair Amsterdam under the supervision of Wärtsilä Nederlands, in collaboration with Wagenborg Nedlift and PMR Hydraulics, among others. Furthermore, various minor repairs and paintwork were carried out on the ship.

From May, HNLMS Evertsen will become part of the UK Carrier Strike Group. Under the command of the British aircraft carrier HMS Queen Elizabeth, this squadron has Japan as its final destination. The strike group will undertake a range of operations and training with allies and partners along the way, including maritime missions with NATO in the Mediterranean Sea and Coalition operations in the Middle East.

The following major planned maintenance programme of the HNLMS Evertsen is expected to take place in 2022.

Dutch version

Damen Shiprepair Amsterdam heeft deze week Zr.Ms. Evertsen, na een onderhoudsbeurt van zes weken, overgedragen aan de Koninklijke Marine. Samen met Nederlandse toeleveranciers is hard gewerkt om het Luchtverdedigings- en Commandofregat gereed te maken voor, onder andere, de reis van bijna 40.000 kilometer die zij binnenkort samen met de Britse Carrier Strike Group gaat maken naar Japan.

Zr.Ms. Evertsen is één van de vier luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF) van de De Zeven Provinciën-klasse. Deze geavanceerde LCF-fregatten zijn, onder leiding van Damen Naval in Vlissingen, tussen 1998 en 2005 gebouwd door de Nederlandse maritieme industrie. Meer dan 80 procent van de productiewaarde kwam destijds voor rekening van Damens Nederlandse maritieme toeleveranciers uit veelal het mkb, wat de zelfscheppendheid van deze sector onderstreept.

In opdracht van de Directie Materiele Instandhouding (DMI) werd de onderhoudsopdracht tussen 1 maart en 13 april uitgevoerd. Ook voor deze werkzaamheden zijn diverse Nederlandse bedrijven ingeschakeld zoals het Amsterdamse Braspenning Coatings, installatiebedrijf FMJ NW, ARP Valve Repair Middelburg, BUKO Algeco (Beverwijk) en RBC Veiligheid uit Rotterdam. Het onderhoud aan de schroefassen is door Damen Shiprepair Amsterdam uitgevoerd onder de supervisie van Wärtsilä Nederlands, in samenwerking met o.a. Wagenborg Nedlift en PMR Hydraulics. Verder werden diverse kleine reparaties en schilderwerk aan het schip uitgevoerd.

Vanaf mei zal Zr.Ms. Evertsen deel gaan uitmaken van de Britse Carrier Strike Group. Dit eskader maakt, onder leiding van het Britse vliegkampschip HMS Queen Elizabeth, een reis met als eindbestemming Japan. De taakgroep zal onderweg een reeks operaties en trainingen ondernemen met bondgenoten en partners, waaronder maritieme missies met de NAVO in het Middellandse Zeegebied en coalitieoperaties in het Midden-Oosten.

Het volgende reguliere groot onderhoudsprogramma van Zr.Ms. Evertsen zal naar verwachting in 2022 plaatsvinden.