16 Apr 2021

VOC Amsterdam back at National Maritime Museum following maintenance at Damen yards

18th century VOC Amsterdam is back at Scheepvaartmuseum after maintenance project at Damen yards.

Ben Littler
3 MIN

Project draws on community collaboration of Amsterdam institutions

The VOC Amsterdam has returned to the Scheepvaartmuseum (National Maritime Museum) in the Dutch capital after a scope of work undertaken at Damen’s yards. The iconic replica of an 18th century Dutch East India vessel visited Damen Shiprepair Amsterdam (DSAm) and Damen Shiprepair Oranjewerf for a ten-year maintenance project.

The ship arrived at DSAm in September 2020. Here, her rigging and masts were removed. The project had some challenging aspects to it, including the removal and replacement of all the vessel’s caulking – a job calling on an extensive workforce. The vessel also underwent cleaning of underwater areas and was repainted at the yard.

In October, VOC Amsterdam was moved to the Oranjewerf yard for a floating maintenance scope, where repairs were made to the upper part of hull and preparation made for new stagging were.

In March, the vessel was moved again to Damen Shiprepair Amsterdam for the final installation of masts and riggings.

DSAm managing director Tjeerd Schulting said, “This project has seen a lot of cooperation. Throughout there has been a strong sense of community, with DSAm, Oranjewerf and the Scheepvaartmuseum, all locally-based organisations, working together on a vessel that is an iconic part of the Amsterdam cityscape. We’re very proud to be a part of this and we hope, when the vessel requires further maintenance ten years from now, that we will once again be in a position to support her.”

VOC Amsterdam returned to her position outside the Scheepvaartmuseum on 16th April. The collaboration between the yard and the museum extends beyond the project work; DSAm has contributed to the development of the Scheepvaartmuseum’s latest exhibition – Amsterdam Havenstad (Amsterdam Port & City). The exhibition is designed to show the age old relationship between the harbour and the city of Amsterdam, from the moment the dam was built on the River Amstel to the future.

Damen Shiprepair Oranjewerf has already a longtime relationship with the Scheepvaartmuseum; the icebreaker SS Christiaan Brunnings (built 1904) has already undergone maintenance at the yard for for many years.

This was the first meeting with the VOC Amsterdam for the yard since the ship was launched and ballased there in 1990 before she going to the Scheepvaart museum.

The replica VOC Amsterdam was built in Amsterdam between 1985 and 1990 by an army of volunteers using a combination of modern tools and tools contemporary with the original vessel.

The original VOC Amsterdam was built in 1748. She set sail from the island of Texel on her maiden voyage on January 8th, 1749, headed for Batavia (Jakarta, Indonesia).

Unfortunately she encountered inclement weather soon after disembarking. Waylaid in the English Channel, an epidemic spread through the crew, some of whom began to mutiny. The chain of unfortunate events continued when, on January 26th, her rudder broke away and the VOC Amsterdam became grounded just off Hastings. She is there still, occasionally visible at low tides.

Dutch version

Dit project wordt gesteund door een samenwerking van Amsterdamse instituten.

VOC schip ‘Amsterdam’ is teruggekeerd naar het Scheepvaartmuseum in de Nederlandse hoofdstad na werkzaamheden op de werven van Damen. De iconische replica van het 18de eeuwse Nederlandse Oost-Indische schip bezocht Damen Shiprepair Amsterdam (DSAm) en Damen Oranjewerf voor een tienjarig onderhoudsproject.

Het schip arriveerde in september 2020 bij DSAm. Hier werden haar masten en tuigage verwijderd. Het project had een aantal uitdagende aspecten, waaronder het verwijderen en vervangen van al het breeuwwerk (dit is het waterdicht maken van de planken) van het schip. Een klus waarvoor een groot aantal mensen nodig was. Ook werd een gedeelte van het onderwaterschip schoongemaakt en werd het schip op de werf opnieuw geschilderd.

In oktober werd de ‘Amsterdam’ overgebracht naar Oranjewerf voor een onderhoudsbeurt in een drijvend dok, voordat zij in januari weer terugkeerde naar DSAm. Bij Damen Oranjewerf werden reparaties aan de bovenzijde van de romp uitgevoerd, boven waterspiegel en er werden voorbereidingen getroffen voor nieuwe betimmering. In dit stadium werd ook het plaatsen van nieuwe tuigage en masten voorbereid.

In maart is het schip weer overgebracht naar Damen Shiprepair Amsterdam voor de definitieve plaatsing van masten en tuigage.

DSAm-directeur Tjeerd Schulting "Bij dit project is veel en goed samengewerkt. DSAm, Oranjewerf en het Scheepvaartmuseum, allemaal lokale organisaties, werken samen aan een schip dat een icoon is in het Amsterdamse stadsgezicht. We zijn er trots op dat we hier deel van mogen uitmaken en we hopen dat we, wanneer het schip over tien jaar verder onderhoud nodig heeft, opnieuw in de gelegenheid zullen zijn om dit te mogen uitvoeren."

VOC Amsterdam keerde op 16 april terug op haar positie buiten het Scheepvaartmuseum. De samenwerking tussen de werf en het museum reikt verder dan deze projectwerkzaamheden; DSAm heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de nieuwste tentoonstelling van het Scheepvaartmuseum ‘Amsterdam Havenstad’. De tentoonstelling heeft als doel om de eeuwenoude relatie tussen de haven en de stad Amsterdam te laten zien; vanaf het moment dat de dam in de rivier de Amstel werd gebouwd tot ver in de toekomst.”

Damen Shiprepair Oranjewerf heeft al een langdurige relatie met het Scheepvaartmuseum, de ijsbreker SS Christiaan Brunnings (bouwjaar 1904) is al vele jaren in onderhoud op de werf.

Dit was ook de eerste ontmoeting met de VOC Amsterdam voor Damen Shiprepair Oranjewerf. Het schip werd in 1990 op de Oranjewerf te water gelaten en geballast voordat zij naar het Scheepvaartmuseum ging.

De replica van de VOC Amsterdam is tussen 1985 en 1990 in Amsterdam gebouwd door een ‘leger’ vrijwilligers waarbij gebruik werd gemaakt van modern gereedschap, maar ook van gereedschap uit de tijd van het originele schip.

De oorspronkelijke VOC Amsterdam werd in 1748 gebouwd. Zij vertrok op 8 januari 1749 vanaf Texel voor haar eerste reis naar Batavia (Jakarta, Indonesië).

Helaas kreeg zij al snel na het ontschepen te maken met slecht weer. Door de schipbreuk in het Kanaal verspreidde zich een epidemie onder de bemanning, waarvan sommigen begonnen te muiten. De aaneenschakeling van ongelukkige gebeurtenissen werd voortgezet toen op 26 januari het roer brak en de VOC Amsterdam vlak bij Hastings aan de grond liep. Ze ligt daar nog steeds en af en toe, bij laag water, is zij zichtbaar.