5 Mar 2021

Damen launches division Financial Services

Damen starts a specialised Financial Services division.

Ben Littler
3 MIN

As of April 1, 2021, Damen Shipyards Group will start a specialised Financial Services division. This unit supports clients in the financing of new ships by means of both operational and financial lease constructions.

In itself it is not new that Damen assists its clients in attracting financing for new ships. This has been happening for thirty years. “However, the demand for lease solutions is increasing,” explains Jan Willem van Helden, managing director of Damen Financial Services. "By making it a separate entity within the group, we can work with external investors, banks and specialists to optimise our offering on both a large and a smaller scale, with ships and services as one package."

Ship-as-a-Service

The advantage for Damen's customers is that they can treat their capital investment as  operational costs (OPEX). For Damen, the extra service means that a broader package, including maintenance, is offered, so that, for example, better management can be done towards a more sustainable use of the ships. Jan Willem van Helden: “Ship-as-a-Service and circularity in shipbuilding come a step closer. Moreover, the new service means that, from a governance perspective, we have a better overview of how the financing works.”

New business models

The working method of the new division opens the way to new business models for Damen Shipyards Group. “In the past, we would first sell a ship and then support our customer with the financing structure,” explains Jan Willem van Helden. “In the new set-up, the operating structure and financial framework are created first, after which customers are approached to purchase ships. This generally include a long term, low risk element such as a concession or charter contract.”

Damen expects to be able to announce the first tangible projects of the new division shortly.

Dutch version

Per 1 april 2021 start Damen Shipyards Group een gespecialiseerde divisie Financial Services. Deze unit ondersteunt klanten bij de financiering van nieuwe schepen door middel van zowel operational als financial leaseconstructies.

Op zich is het niet nieuw dat Damen zijn klanten assisteert bij het aantrekken van financiering voor nieuwe schepen. Dat gebeurt al dertig jaar. “De vraag naar leaseoplossingen neemt echter toe”, legt Jan Willem van Helden, managing director Damen Financial Services, uit. “Door er een aparte entiteit binnen de Group van te maken, kunnen we samen met externe investeerders, banken en specialisten ons aanbod op zowel grote als kleinere schaal optimaliseren, met schepen en diensten als één pakket.”

Ship-as-a-Service

Het voordeel voor de klanten van Damen ligt erin dat ze hun kapitaalinvestering kunnen behandelen als ‘OPEX’; operationele kosten. Voor Damen betekent de extra dienstverlening dat een breder pakket inclusief onderhoud aangeboden wordt, waardoor er bijvoorbeeld beter gestuurd kan worden op een duurzamere inzet van de schepen. Van Helden: “Ship-as-a-Service en circulariteit in de scheepsbouw komen hiermee een stap dichterbij. Bovendien betekent de nieuwe dienst dat we vanuit governance perspectief beter zicht houden op hoe de financiering in elkaar steekt.”

Nieuwe businessmodellen

De werkwijze van de nieuwe divisie opent de weg naar nieuwe businessmodellen voor Damen Shipyards Group. “In het verleden zouden we eerst een schip verkopen en vervolgens onze klant ondersteunen bij de financieringsstructuur”, licht Van Helden toe. “In de nieuwe opzet worden eerst de operationele structuur en het financiële kader gecreëerd, waarna klanten worden benaderd om schepen af te nemen. Hierbij is doorgaans sprake van een laag risico in combinatie met een langere termijn afspraak via een concessie- of chartercontract.”

Damen verwacht de eerste tastbare projecten van de nieuwe divisie binnenkort te kunnen aankondigen.