11 Mar 2021

Climate Investor Two joins Damen to fight invasive species in ballast water

CI2 to invest Damen’s portable BWT solution InvaSave to customers in Africa, Asia, and Latin America

Ben Littler
3 MIN

English version

CLIMATE INVESTOR TWO JOINS DAMEN TO FIGHT INVASIVE SPECIES IN BALLAST WATER

Climate Investor Two has approved an investment that could amount to 24.5 million euro to support the lease of Damen’s portable ballast water treatment solution InvaSave to customers in Africa, Asia, and Latin America.

Climate Investor Two (CI2) is a financing facility mandated to invest in water, sanitation and ocean infrastructure projects in emerging economies. It enjoys cornerstone support from the EU and the Dutch Fund for Climate and Development (DFCD). The consortium that manages the 160 million DFCD also includes World Wide Fund for Nature Netherlands (WWF-NL), Netherlands Development Organisation (SNV) and Entrepreneurial Development Bank, FMO.

Climate Fund Managers, the manager of CI2, is pleased to announce the signing of this Development Funding Agreement of 2.8 million euro to finance the start of this project with Damen Financial Services, the newly founded department within Damen Shipyards Group.

Viruses and bacteria

The project concerns the treatment of ballast water, which is taken on in great quantities by marine vessels to offset unloaded cargo or waste, before being discharged at the ships next port of call. This discharge typically contains a multitude of viruses, bacteria, and other biological materials, including plants and animals collectively referred to as invasive species. The inadvertent release of non-native and nuisance species in ballast water has already triggered extensive ecological damage, with a knock-on effect on the economy and human health.

The International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments (BWM) came into force in 2017, with the goal of ending the spread of harmful aquatic organisms from one region to another. As of July 2020, 87 out of 217 countries have signed the higher standards and procedures for the management of ships' ballast water, representing more than 80 percent of the worlds merchant shipping tonnage.

240 new jobs

The Damen containerised ballast water treatment system InvaSave offers a port-based solution to ships ill-equipped to treat their ballast water or wishing to supplement their existing treatment capabilities to meet higher standards. In addition, the system is currently the only one to be certified by the International Maritime Organisation, which is responsible for the implementation of the BWM convention. During the commercial phase, it is estimated that the systems will treat up to 36,000 m3 of ballast water per day.

Tarun Brahma, CFMs Head of Investments, stated, “The Damen project represents an exciting opportunity to get ahead of the growing demand for ballast water treatment, whilst also contributing toward climate adaptation and preserving the future of marine ecosystems. In addition, we estimate this project will create 240 new jobs locally.”

Jan Willem van Helden, managing director Damen Financial Services: “Thanks to the lease construction made possible through our partnership with Climate Investor Two, this eco-friendly solution will be within reach of many more companies and governments in Africa, Asia, and Latin America.”

Dutch version

DAMEN TREKT INVESTERING KLIMAATFONDS CLIMATE INVESTOR 2 AAN OM INVASIEVE SOORTEN IN BALLASTWATER TE BESTRIJDEN

Klimaatfonds Climate Investor Two committeert zich aan een investering die tot 24,5 miljoen euro kan oplopen, om het leasen van Damen’s mobiele ballastwaterbehandelingsoplossing ‘InvaSave’ aan klanten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika mogelijk te maken.

Climate Investor Two (CI2) is een investeringsfonds gericht op projecten op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en de bescherming van oceanen in opkomende economieën. Het wordt ondersteund door de EU en het Dutch Fund for Climate and Development (DFCD); welke op zijn beurt beheerd wordt door het Wereld Natuur Fonds Nederland, Netherlands Development Organisation (SNV) en de Nederlandse Financierings-maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO).

Climate Fund Managers, beheerders van CI2 en de DFCD, heeft vandaag met Damen Financial Services een Development Funding Agreement van 2,8 miljoen euro ondertekend om de start van dit project te financieren.

Virussen en bacteriën

Het project richt zich op ballastwater, dat door zeeschepen in grote hoeveelheden wordt ingenomen om geloste lading te compenseren en vaak in een volgende haven weer wordt geloosd. Daarin bevinden zich ook virussen, bacteriën en ander biologisch materiaal, waaronder planten en dieren die ‘invasieve soorten’ worden genoemd en schadelijk zijn voor de inheemse ecologie en uiteindelijk de economie en menselijke gezondheid.

De International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments (BWM) is in 2017 in werking getreden om een einde te maken aan de verspreiding van schadelijke waterorganismen van de ene regio naar de andere. Sinds juli 2020 hebben 87 van de 217 landen de strengere normen en procedures ondertekend voor het beheer van het ballastwater van schepen, wat neerkomt op meer dan 80 procent van het wereldtonnage aan koopvaardijschepen.

240 nieuwe banen

Het door Damen Shipyards Group ontwikkelde InvaSave biedt een mobiele, gecontaineriseerde oplossing voor ballastwaterbehandeling. Dit is een uitkomst voor schepen die zelf slecht uitgerust zijn om hun ballastwater te behandelen of hun capaciteit willen uitbreiden om aan hogere normen te voldoen. Het is momenteel het enige systeem dat is gecertificeerd door de International Maritime Organization (IMO), die verantwoordelijk is voor de implementatie van het BWM-verdrag. De schatting is dat de in deze samenwerking begrepen InvaSaves dagelijks tot 36.000 m3 ballastwater kunnen behandelen.

Tarun Brahma, CFM's Head of Investments: “Het Damen-project biedt een geweldige kans om de groeiende vraag naar ballastwaterbehandeling voor te blijven, terwijl het ook bijdraagt aan klimaatadaptatie en het behoud van de toekomst van maritieme ecosystemen. Bovendien schatten we in dat dit project lokaal 240 nieuwe banen zal opleveren."

Jan Willem van Helden, managing director Damen Financial Services: “Dankzij de leaseconstructies die mogelijk gemaakt worden door de ondersteuning vanuit Climate Investor Two, komt deze milieuvriendelijke oplossing binnen het bereik van veel meer bedrijven en overheden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika."