19 Mar 2021

NIBC and Damen extend lease partnership

NIBC Bank, Damen Ship Lease and Damen Financial Services lease partnership.

Ben Littler
3 MIN

Today, NIBC Bank, Damen Ship Lease and Damen Financial Services digitally shook hands for a multi-year partnership in the field of ship leasing.

The financing from NIBC will be used to enable financial or operational lease solutions for customers of Damen Shipyards Group. This concerns state-of-the-art workships in offshore (wind) energy and (hybrid) tugs for, among other things, port activities. These leases are offered by one of the funds of the Damen Ship Lease Cooperative which is managed by Damen Financial Services.

“We are very pleased with the collaboration and this new long-term commitment from NIBC,” says Jan Willem van Helden, managing director of Damen Financial Services. “With this fund we can facilitate the fleet renewal and sustainability of the fleet of various customers, while we also stimulate the growth of the Damen group,” adds Martin van Eyk, manager of Damen Ship Lease. "With the latest Damen ships and technology, we also contribute to the efficient management of our customers and a reduction in the ecological footprint of our sector."

Jeroen Conijn, Managing Director NIBC: “We are proud of this collaboration with Damen. Almost ten years ago we provided the first financing to Damen Ship Lease. During these years, Damen Ship Lease has shown that it fulfills a clear need of its customers with its lease solutions. We support the further growth of this activity by continuing our financing.”

The leasing solutions offered by Damen tie in well with trends in the maritime sector such as servitisation ("Ship-as-a-Service") and circularity.

Dutch version

Vandaag hebben NIBC Bank, Damen Ship Lease en Damen Financial Services elkaar digitaal de handen geschud voor een meerjarige samenwerking op het gebied van het leasen van schepen.

De financiering van NIBC worden aangewend om financial of operational leaseoplossingen voor klanten van Damen Shipyards Group mogelijk te maken. Het gaat hierbij om state of the art werkschepen in de offshore (wind)energie en (hybride) sleepboten voor onder andere havenactiviteiten. Deze leases worden aangeboden door een van de fondsen van de Damen Ship Lease Coöperatie welke door Damen Financial Services wordt gemanaged.

“We zijn erg blij met de samenwerking en dit nieuwe lange termijn commitment van NIBC ”, aldus Jan Willem van Helden, managing director Damen Financial Services. “Met dit fonds kunnen we de vlootvernieuwing en verduurzaming van de vloot van diverse klanten faciliteren waarbij we ook de groei van de Damen groep stimuleren”, voegt Martin van Eyk, manager Damen Ship Lease toe. “Tevens leveren wij met de nieuwste Damen schepen en technologie een bijdrage aan een efficiënte bedrijfsvoering van onze klanten en een verkleining van de ecologische voetafdruk van onze sector.”

Jeroen Conijn, Managing Director NIBC: “We zijn trots op deze samenwerking met Damen. Bijna tien jaar geleden verstrekten wij de eerste financiering aan Damen Ship Lease. Damen Ship Lease heeft in deze jaren getoond met haar leaseoplossingen een duidelijke behoefte te vervullen van haar klanten. Met het voortzetten van onze financiering ondersteunen wij de verdere groei van deze activiteit.”

De door Damen geboden oplossingen op het gebied van leases sluiten goed aan bij trends in de maritieme sector als servitisation (‘Ship-as-a-Service’) en circulariteit.